Privacybeleid

Via dit Privacybeleid informeert Instituut Scire u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Instituut Scire respecteert uw privacy en wil handelen binnen de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Instituut Scire verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanvraag van een brochure, bij inschrijving voor een opleiding of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens en indien door u gewenst gegevens over uw werkgever.

Bij uw oriëntatie verzamelen wij gegevens als IP adres, telefoonnummer en e-mailadres om u zo goed mogelijk te adviseren over onze dienstverlening.  Voor toelating verzamelen wij gegevens over de door u gevolgde opleidingen, uw curriculum vitae en eventueel informatie uit toelatingsgesprekken of assessments. Gedurende de opleiding verzamelen wij gegevens over studievoortgang, beoordelingen en behaalde resultaten en certificaten en/of diploma’s en de evaluaties die invult. Na de opleiding bewaren wij uw gegevens en certificaten of diploma’s die u heeft behaald.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u goed en proactief te informeren over alle mogelijkheden
 • Om u goed te kunnen adviseren bij de juiste keuze voor een opleiding
 • Om te beoordelen of u kunt worden toegelaten tot een opleiding
 • Voor de administratieve afhandeling van het gehele opleidingsproces;
 • Voor evaluaties waarop wij onze dienverlening kunnen verbeteren;

De persoonsgegevens die we gebruiken voor evaluaties en analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of wij daartoe wettelijk zijn verplicht bijvoorbeeld in het kader van de wet op het hoger onderwijs.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke van onze webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid (link naar cookiebeleid pagina invoegen).

MARKETING 

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Instituut Scire en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Bing Ads re-marketing

 • Doel: De Bing Ads-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Microsoft en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Microsoft deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Bing Ads Privacy Statement.

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Hotjar

 • Doel: De Hotjar–cookie houdt bij waar de gebruiker klikt op de website. Hierdoor kunnen we de website-ervaring voor de gebruiker verbeteren.
 • Eigenschap: De cookie komt van Hotjar en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Hotjar deelt geen informatie met derden. Bekijk Hotjar Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Visual Website Optimizer

 • Doel: De Visual Website Optimizer–cookie houdt bij waar de gebruiker klikt op de website. Hierdoor kunnen we de website-ervaring voor de gebruiker verbeteren.
 • Eigenschap: De cookie komt van Visual Website Optimizer en wordt 100 dagen bewaard.
 • Delen: Visual Website Optimizer deelt beperkte non-persoonlijke informatie met derden. Bekijk Visual Website Optimizer Privacy Statement.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Instituut Scire bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Instituut Scire mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek richten aan Instituut Scire info@instituutscire.nl onder vermelding van uw naam en adres. Instituut Scire zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Instituut Scire de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.