Algemene voorwaarden

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel of accuraat is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie tenzij er van onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Privacy beleid

Avans+ / Instituut Scire B.V. 3e versie d.d. 16 oktober 2019

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.

Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Avans+ / Instituut Scire B.V. en niet van derden. Door gebruik te maken van onze websites www.ebregister.nl, www.rabregister.nl, www.rcdi.nl, www.registerfinancieelplanner.nl en www.risicomanagementregister.nl accepteert u ons privacy beleid.

E-mail

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Doeleinden

Avans+ / Instituut Scire B.V. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Derden

De informatie wordt enkel op onze eigen servers opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze www.ebregister.nl, www.rabregister.nl, www.rcdi.nl, www.registerfinancieelplanner.nl en www.risicomanagementregister.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up-to-date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze websites. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze websites www.ebregister.nl, www.rabregister.nl, www.rcdi.nl, www.registerfinancieelplanner.nl en www.risicomanagementregister.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op de server staat.

Vragen en feedback

Avans+/ Instituut Scire B.V.
Claudius Prinsenlaan 140
4818 CP Breda
info@instituutscire.nl