Raad van Advies

Alle activiteiten van het Risk Management register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij Risk Management.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

  • De heer P.C. de Fluiter, Risk Management Developer
  • De heer M.F.A. Maas, Wagenpark Verzekering BV
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance
  • De heer B. Bouwmeester, Riskmanager

College van Leerdoelen

Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van Risk Management te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

  • De heer S. Boltjes MSc, Project and Change Manager Nationale Nederlanden
  • De heer E. Vos, Risicoanalyse Buro Rijssen
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance
  • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, directeur Avans+